Τα Windows 9 preview θα είναι έξω μπορεί και αυτό το μήνα ή αρχές του 2015 ενώ stable έκδοση θα είναι έξω Απρίλιο του 2015.

Cortana Windows 9

Για να δούμε μια ακόμη διαρροή…