Και η μηχανή που θα το κάνει. Μια επιτυχία που Γερμανοί χημικοί μηχανικοί ισχυρίζονται πως έχουν πετύχει…

sunfire-Power

Λένε πως χάρη σε μια μηχανή δημιουργούνται καύσιμα με βάση το πετρέλαιο από νερό και διοξείδιο του άνθρακα: η μηχανή μετατρέπει αέρια που εξάγονται από το νερό “liquid hydrocarbon fuels.”

Μιλώντας στο RT ο CFO και συνιδρυτής της Sunfire GmbH, κος Nils Aldag, είπε πως η διαδιασία είναι “θαυματουργή” αφού μπορεί να παράγει ενέργεια για αυτοκίνητα, μηχανήματα και βιομηχανία.

Αρχικός πελάτης; η Στρατός όπου η διαδικασία με την οποία παραδίδεται καύσιμο σε ένα πεδίο μάχης μπορεί να κοστίσει μέχρι και 400 δολάρια/βαρέλι.

sunfire Power-to-Liquids Elektrolyse_300dpi

Το μηχάνημα χρησιμοποιεί ηλεκτρικό να την διαδικασία Fischer-Tropsch Synthesis των Γερμανών χημικών Franz Fischer και Hans Tropsch από το 1925. Και έχει σαν βάση την ηλεκτρόλυση.

Ο κος Aldag σημειώνει πως η διαδικασία θα είναι “always (be) more expensive” από συμβατικό πετρέλαιο και αλλά και πάλι όλα είναι θέμα παραγωγής: η Sunfire πιστεύει πως εμπορικά θα έχει το μηχάνημα έτοιμο το 2016.