Διαβάστε απλά τα νούμερα…

Mammoth Saw

Ύψος 45 μέτρα, βάρος 45,000 τόνοι, διάμετρος 12 μέτρα, κόστος €88.4 εκατομμύρια / $100 εκατομμύρια, ταχύτητα 0.5 χλμ/ώρα, εξόρυξη 4,500 τόνοι κάρβουνο/ώρα.

Mammoth Saw 2

Mammoth Saw 3

Mammoth Saw 4

Mammoth Saw 5

Μεγάλα Μηχανάκια.