…και τα αναρίθμητα ερωτήματα του πολέμου a la videogame που έχει έρθει για να μείνει. Με θύματα χωρίς διάκριση.

drones