Πάμε να δούμε μια ακόμη πως έχει εξελιχθεί το επόμενο σου λειτουργικό…

1

154

2

3

4

5

6

8

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

81

121