Αυτόματες, διαρκείς, επαναληπτικές εργασίες, βαρετές και αδιάφορες.

tally-simbe-robotics

Αυτό είναι το Tally. Και δείτε τι κάνει.

Simbe Robotics – Meet Tally from Simbe Robotics on Vimeo.