50 Χρόνια σε 85”;

911

Είτε αγαπάς, είτε μισείς του Γερμανούς αυτό το αυτοκίνητο είναι θρύλος. Enjoy.