Μια ακόμη αεροπορία ετοιμάζεται μετά τις πολλές περιπέτειες που είχε το πρόγραμμα να φέρει στις τάξεις της τον αντικαταστάτη του υπέροχου Falcon. Ένα φρέσκο βίντεο για τις δοκιμές και τη μάχη για την ενσωμάτωση. Πάμε..