Συνεχίζουν οι δοκιμές. Το επαναστατικό Bell V-280 φαίνεται πως μετά από…

…αρκετές ώρες πτήσεις έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία εμβέλειας. Το πρόγραμμα FLRAA συνεχίζεται,