Η LG ρίχνει την πρώτη ever first Atmos sound bar. Με πολλαπλά ηχεία και τρισδιάστατο ήχο. Με 4K Pass-Through για να είναι όλα σε συντονισμό. Ακόμη και με high-resolution audio σε αυτή την ευλογημένη εξέλιξη των lossless audio αρχείων. Μετατρέπει και αρχεία πιο χαμηλής ποιότητας σε 24bit/192Hz.