Ένα πάρκινγκ που χωρά 20,000 οχήματα, κτίρια νέα, το τεράστιο auditorium, περισσότερες εικόνες από τα διαστημικά κτίρια του νέου στρατηγείου της Apple.