Είναι τρελοί, είναι θεότρελοι αλλά τόσο διασκεδαστικοί. Αληθινά από τις λίγες ταινίες που δικαιώνουν το feel good. Πάμε να δούμε το φρέσκο!