Η εταιρία με το μαγικό ραβδάκι των επιτυχιών ρίχνει κάτι ενδιαφέρον. Είναι το ‘The Defenders’ που ενώνει Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage και Iron Fist για να αντιμετωπίσουν την μεγαλύτερη απειλή μέχρι σήμερα..