Η επιστροφή του προσομειωτή-θρύλου μαζί με ένα όχημα επίσης θρυλικό. Για δείτε.