Περισσότερες από 800 εταιρίες που σχετίζονται με την αεροπορία σε όλο τον κόσμο. Στη Moscow με παιχνίδια στους αιθέρες…