Η εταιρία είχε, για κάποιο λόγο, δύο υπηρεσίες. Την Android Pay και τη Google Wallet. Και τώρα έγιναν ένα Google Pay. Αυτό σημαίνει μια app για όλα ενώ το Home tab είναι που βάζει τις πρόσφατες συναλλαγές και τα stores όπως και τα rewards σε ένα μέρος.

Το δε Cards tab είναι κατάλογος από τα payment cards, gift cards, loyalty schemes και τις offers. Το Google Pay όμως ΔΕΝ έχει λειτουργία Google Wallet άρα δεν μπορείς να στείλεις ή να ζητήσεις χρήματα ακόμη.

Πάντως οι αλλαγές είναι σε ροή και περισσότερα σε λίγο καιρό…