Το ΜΕΓΑΛΟ trailer είναι αυτό. Και σίγουρα, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ούτε 50 ημέρες ακόμη…

‘Οπως είπε ο Joe Russo revealed έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές και το Avengers: Infinity War μαζί με το Avengers 4 δεν θα είναι “πραγματική” ιστορία με δύο μέρη:

“It isn’t a true two-parter. I think the two-parter concept came back when Marvel decided they were going to culminate the MCU, it was going to be a two-movie deal. But as we developed the movie, in execution, it ended up being more of two singular expressions.

[The films relate to each other] in the way that The Winter Soldier relates to Civil War, and the way that Civil War relates to Infinity War. These two movies will also relate. There’s a narrative thread that is connecting these films, but at the same time, there’s an independence in terms of what the experience is or where the story goes.”