Ας πάμε live στην εμφάνιση της νέας Κυρίας των Γερμανών. Του πιο φιλικού supercar. Δείτε: