Ναι, με κάθε αυτοκίνητο θα θέλει μήνες προετοιμασίας, αυτό είναι το GT Sport στο Update 1.31. Τι νέο θα έχουμε για το PS4;