Ο Mark Galer του Alpha Creative Skills διαλέγει…

…τους φακούς που πρέπει να έχει κανείς μαζί με μια α. Για να τον δούμε.