Τι πληροφορίες έχουμε μέχρι σήμερα; Θα είναι το 2019 μια χρονιά παρουσίασης; Όλες οι πληροφορίες…