Ακόμη ένα φρέσκο. Στη σειρά που μόλις παρουσίασε η εταιρία και λίγο πιο…

…κλασάτο.