Ένα δημιούργημα από αυτά που δεν θα απολαύσεις ποτέ. Αλλά ΑΞΙΖΕΙ να δούμε πως ετούτοι…

…οι απίστευτοι σχεδίασαν κάτι τόσο όμορφο.