Από τις πιο… διαφορετικές στιγμές της…

…υπερεπιτυχίας!