Στο PlayStation Store εμφανίζεται στις 22 Νοέμβρη. Μια σχεδόν ελεγειακή…

…δημιουργία στο gaming! Απολαύστε!