Ένα από τα θρυλικότερα οχήματα της εταιρίας. Η Italdesign μας δίνει τη δυνατότητα να…

…απολαύσουμε ένα όχημα απίθανο.