Η ομάδα του OSIRIS-REx έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Προχώρηση από τις εικόνες με βάση την τεχνολογία radar από το Arecibo στο Puerto Rico σε μια…

…τεχνολογία που έκανε εφικτή την παρατήρηση του Αστεροειδή Bennu. Σε μερικούς μήνες η ομάδα αναμένει να λάβει δείγματα από τον OSIRIS-REx.