Τι είναι και τι κάνει το X37-B; Τι δυνατότητες έχει; Πως μπορεί να συνδεθεί με συστήματα πάνω στη Γη; Κατασκοπεύει ή δοκιμάζει τεχνολογίες; Μετά από…

…780 ημέρες στο Διάστημα, ξανά στη Γη. Δείτε το βίντεο.