Η Sony περιγράφει σε ένα της έγραφο στην IEDM 2019 έναν αισθητήρα ενδιαφέροντα. Λέει πως είναι “A 1/2inch 48M All PDAF CMOS Image Sensor Using…

…0.8µm Quad Bayer Coding 2×2OCL with 1.0lux Minimum AF Illuminance Level”, στο κείμενο των T. Okawa, S. Ooki, H. Yamajo, M. Kawada, M. Tachi, K. Goi, T. Yamasaki, H. Iwashita, M. Nakamizo, T. Ogasahara, Y. Kitano, and K. Tatani.

Τι σημαίνουν όλα αυτά τα… κινέζικα;! Πως έρχεται νέος αισθητήρας.