Είναι σχεδόν έτοιμο! Φαίνεται πως η Virgin Galactic προχωρά ώστε να είναι εφικτή η…

…διαστημική φάση του τουρισμού!