Έδωσε το παρόν άλλη μια φορά σε έκθεση. Το εντυπωσιακό…

αεροταξί!