Ο δορυφόρος που θα ‘κοιτά’ τον Ήλιο μας για…


…επτά χρόνια!