Η SpaceX κατάφερε να ολοκληρώσει μια ακόμη αποστολή Starlink δορυφόρων. Ένας Falcon 9 από το Launch Complex 39A (LC-39A) στο NASA Kennedy Space Center…

…κατάφερε να μεταφέρει τους δορυφόρους στο Διάστημα και η εταιρία πέτυχε στο σύνολο της αποστολής.