Μια ακόμη αποστολή με το… διαστημικό φορτηγό. Η Expedition 63 μετέφερε τα…

…απαραίτητα στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.