Τεχνολογία που σχεδόν θεωρούμε “δεδομένη”. Αλλά εδώ θα…

…δείτε πόσο πραγματικά προχωρημένη είναι αυτή η ιστορία.