Το άτιμο το Viper. Τόσα χρόνια και παραμένει ένα πανέμορφο “πουλί”. Σε ένα καταπληκτικό…

…βίντεο το αγαπημένο F-16 ανεβαίνει απότομα και κάθετα!