Για να δούμε με λεπτομέρειες την αντοχή! Το Acer Enduro N3 η εταιρία ισχυρίζεται πως έχει Military Standard αντοχή και για του…

…λόγου το αληθές το χτυπάνε στο Acer Testing Lab!