Μια εντυπωσιακής τεχνολογίας περιπέτεια! Το Παρατηρητήριο Vera C. Rubin Observatory θα χρησιμοποιήσει τη μεγαλύτερη digital φωτογραφική μέχρι σήμερα ώστε…

…να ετοιμάσει ένα timelapse του Σύμπαντος! Μια 3.2-gigapixel ψηφιακή φωτογραφική φτιάχτηκε για το Large Synoptic Survey Telescope (LSST)!