Σήμερα, σε αυτή την ιστορική ημέρα για τη χώρα…

…που πάντα αγαπάμε.