Για να δούμε τι έχει να μας πει το νέο…

…πουλέν των Γερμανών.