Όπως και τα νέα 2-in-1s που θα ρίξει η εταιρία…

…σύντομα στην αγορά.