Η Sony και η Virtual Sonics Inc., μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού μουσικής, έχουν αναπτύξει το 360 Reality Audio Creative Suite, ένα εργαλείο που επιτρέπει την δημιουργία μουσικής συμβατής…

… με το 360 Reality Audio, η οποία αντιλαμβάνεται το χωρικό πεδίο ήχου. Επιτρέπει σε δημιουργούς και καλλιτέχνες να εκφράσουν τη μουσική τους σε ένα 360 σφαιρικό χώρο με ευκολία, χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες μουσικής παραγωγής.