Σε ένα νέο βίντεο οι Γάλλοι μεταφέρουν τη σημαντική και για αυτούς επιτυχία, την αγορά από τη Ελλάδα των 18 μαχητικών. Όπως εξηγείται…

…η αγορά αφορά και το αντικείμενο εργασίας για 7000 άτομα όπως και 500 δορυφορικές επιχειρήσεις.