Μια επιστροφή στο παρελθόν με άφθονο Μέλλον! Ιδού η ιδέα της Opel. Με τη μόδα να μας πηγαίνει στο γεμάτο μνήμες…

…παρελθόν της ‘αγνής αυτοκίνησης’, το αύριο του ηλεκτρισμού έχει ανάγκες από έμπνευση. Ιδού!