Αυτά είναι τα Sea Hawk και Sea Hunter medium displacement unmanned surface vessels. Πρόκειται για δύο σκάφη που λειτουργούν στον Ειρηνιό Ωκεανό για τις…

…ΗΠΑ και ειδικότερα κοντά στην Naval Base Point Loma. Ο U.S. Pacific Fleet φαίνεται πως αποκτά εμπειρία στα επονομαζόμενα σχέδια Unmanned Systems Integrated Battle Problem 21 (UxS IBP 21).

Με βάση τον σχεδιασμό UxS IBP 21 επανδρωμένες και unmanned δυνατότητες λειτουργούν σε σενάρια. Το Sea Hunter autonomous unmanned surface vehicle (USV) λανσαρίστηκε το 2016 ως μέρος του DARPA Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) προγράμματος και φτιάχτηκε από την Vigor Industrial.

Είναι ένα ακόμη πειραματικό “Sea” πλοίο σε μια οικογένεια που περιλαμβάνει τα Sea Shadow, Sea Fighter, Sea Jet, Sea Slice.

Το Sea Hunter έχει καταχωρηθεί ως Class III USV και κρίνεται ως Medium Displacement Unmanned Surface Vehicle (MDUSV).