Η κατηγορία αυτή των ειδικών οχημάτων δεν αλλάζει πολύ συχνά. Και έτσι είναι ιστορική η στιγμή στην οποία ένα hi tech…

…μεγάλο όχημα σαν αυτό μπαίνει σε παραγωγή. Αυτή είναι η… παντοδύναμη ‘σειρά’ HX3 Tactical Truck Series.