Αυτοί οι Ινδιάνοι φυσιολογικά δεν έχουν φτιαχτεί για το… νερό. Αλλά σε μια σπάνια για τους…

…Βρετανούς συνεύρεση εδώ έχουμε βρετανικά Apache να δοκιμάζουν την πτήση και τον οπλισμό τους πάνω στο νέο HMS Prince Of Wales. Για πρώτη φορά.

“The Portsmouth-based warship has spent much of her first fortnight back at sea in the relatively sheltered waters of Lyme Bay conducting aviation trials with the RAF and Commando Helicopter Force. The ship’s company has changed substantially since she last sailed in the spring of 2020 – and since her flight deck last welcomed helicopters, so it’s been a mix of brushing up on old skills and new experiences for a good number of sailors.

Those on the upper deck were treated to the impressive sight of a unique RAF Chinook, proudly sporting a Union Jack tail to celebrate its 40th anniversary in UK service, touching down. The Boeing-built helicopter entered service with the air force in November 1980 and has seen action in every major conflict involving the nation’s armed forces since.”