Το τέταρτο και τελευταία τμήμα του Rebuild of Evangelion, αυτού του anime-έπους. Η Misato…

….και η anti-Nerv ομάδας της Wille φτάνουν στο Παρίσι και έχουν μόλις 720 δευτερόλεπτα για να αποκαταστήσουν την πόλη. Τα Nerv Evas εμφανίζονται και το Eva Unit 8 πρέπει να τους αναχαιτίσει. Οι Shinji, Asuka και Rei κινούνται στην Ιαπωνία.