Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα νέα οχήματα στον στρατιωτικό στίβο είναι εδώ. Δεν ξέρουμε εάν και η Ελλάδα κάποια στιγμή θα…

…έχει στόχο να εκσυγχρονίσει το αρματικό υλικό της αλλά το συγκεκριμένο όμως μοντέλο είναι εντυπωσιακό.

Και εδώ η διαγωνιστική διαδικασία για την Αυστραλία