Ένα ιδιαίτερο thriller με πολλά επίπεδα και διάφορες ενδιαφέρουσες ιστορίες που…

…μας ταξιδεύουν στις προηγούμενες και τις επόμενες ζωές πέντε ενηλίκων.

Στην ιστορία:

“Blackmailed before a college reunion, five friends are confronted by their dark past. After 20 years, will their secret finally come out?

Now and Then is a multi-layered thriller that explores the differences between youthful aspirations and the reality of adulthood, when the lives of a group of college best friends are forever changed after a celebratory weekend ends up with one of them dead. Now the remaining five are reluctantly reunited by a threat that puts their seemingly perfect worlds at risk.

Set in Miami and shot in both Spanish and English, Now and Then stars an exceptional ensemble cast, including Academy Award nominees Marina de Tavira and Rosie Perez, Ariel Award winner José María Yazpik, multi-Goya Award winner Maribel Verdú, Manolo Cardona, Goya Award winner Soledad Villamil, Emmy Award winner Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte and Miranda de la Serna.”

Στις 20 Μαίου στο Apple TV+